Współpraca z N.Z.O.Z. Mini-Med.

Rozpoczeliśmy współpracę z N.Z.O.Z. Mini-Med. Jest to ośrodek rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.
www.minimed-plock.pl Łódzkie Hospicjum Dla Dzieci